Sản Phẩm

 SonoScape Thương hiệu hàng đầu thế giới về máy siêu âm

Hệ Thống Phân Phối

Hợp tác đại lý 63 tình thành Vimedtec phân phối Máy siêu âm SonoScape toàn quốc

DỊCH VỤ KỸ THUẬT